liste: SALSA: [Fwd: Poto Riko branche sou kreyol]

SALSA: [Fwd: Poto Riko branche sou kreyol]

Write haof XML files: Yacine Khelladi <yacine@yacine.net>
Fecha: mié oct 31 2001 - 18:48:31 AST

-----------> FRANCAIS (MESSAGE ORIGINAL)

(Sin traduccion)
 
 SICRAD/Gotson Pierre wrote:
>
> SICRAD - "Informer sur les processus"
> http://sicradhaiti.org
>
> Konferans nan Inivesite Poto Riko 30 oktob sa a pou make Jounen
> Entenasyonal Lang Kreyol
>
> Korespondans sa a vin jwenn SICRAD direkteman an Kreyol, anba men
> Pwofese potoriken Aaron Ramos.
>
> "AKTIVITE ACADEMIK SOU LANG KREYOL NAN UNIVESITE POTO
> RICO A
>
> Univesité Poto Rico a (nan lavil Rio Piedras) selebre
> nan madi 30 oktob konferans sou "Lang kreyol ayisyen"
> nan okasyon selebrasyon fet entenasyonal lang kreyol.
>
> De lengwis patisipe nan knoferans sa a, oganise pou
> entelektuel potoriken Aarón Gamaliel Ramos, avek
> kolaborasyon rectorat univesite a, depatman
> lenguistik, ak konsulat Ayiti nan Poto Rico.
>
> Nan premye presentaston, lengwis aisyen Jean Robert
> Cadely te pale sou istwa ak gramatik lang kreyol.
> Dezyem presentasyon, pou lengwis potoriken Luis Ortiz
> López, se sou enfliyans lang kreyol sou lang panyol yo
> pale nan kominote yo fwontie Haiti-Sendomeng.
>
> Aarón Gamaliel Ramos
>
> a_ramos@upr.edu
> ramosaaron@yahoo.com "
>
> Fen Teks
> ______________________________
> SICRAD - "Informer sur les processus"
> ------------------------------------------------------
> Service d'Information
> du Centre de Recherche et d'Action pour le Développement
> BP 13241, Delmas, Haïti -Tel: 2463496, 2492242 - Fax: 2492242
> Url: http://sicradhaiti.org
> Courriel: sicrad@sicradhaiti.org

-----------> ENGLISH

Puerto Rico connects to Creol

-----------> ESPANOL

Puerto Rico se conecta al Creol
Nearby Thu Nov 8 10:16:21 2001

Este archivo fue generado por hypermail 2.1.8 : mié jul 20 2005 - 11:43:35 AST