http://funredes.org/mistica

MISTICA: El Simputer y la "brecha digital"

From: Alfredo Aguirre (choloar@ultranet.com.ar)
Date: Wed Apr 25 2001 - 05:17:25 AST


To: <rhla-l@gemini.ldc.lu.se>, "Lista Mistica" <mistica@funredes.org>
Cc: <LearningCommunities@egroups.com>, <esteticacuantica@eListas.net>

Lo lei en un lista en ingles(GKD) pero tal vez en catalan es mas legiblo
para los hispanolusoparlantes, tiene que ver con la democratizacion de las
Tics, en las que la India viene haciendo punta:

"Neix el Simputer, un ordinador indi pensat per a les masses populars
L'organització no lucrativa Simputer Trust presenta en públic avui, 25
d'abril, un ordinador alternatiu per a fer arribar les tecnologies de la
informació a les poblacions que fins ara en són excloses per raons
econòmiques. Amb el lema 'simple, barat i multilingüe', el Simputer vol
ajudar a superar la fractura digital que viu l'Índia i estendre la
informatització als països amb pocs recursos econòmics. L'aparell, d'unes
dimensions a mig camí entre un PDA i un ordinador personal, s'ha pogut
desenvolupar gràcies a la col·laboració de centres de recerca i empreses de
Bangalore, la capital tecnològica de l'Índia. Per abaratir el cost del
Simputer i poder-lo comercialitzar per sota els 200 dòlars previstos s'hi ha
aplicat el sistema operatiu de codis oberts GNU/Linux i programari lliure.
Finalment, per assegurar-ne l'ús en qualsevol condició i situació també pot
funcionar amb piles.
En trobareu una ressenya interessant al diari 'Hindustan Times'."
----------

El sitio del simputer trust (en ingles): http://www.simputer.org/trust/

Alfredo Armando AguirreEste archivo fue generado por hypermail 2.1.3 : Mon Mar 08 2004 - 12:18:14 AST